Skip to content
Loading...

สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์ท็อป Countertop Basin รุ่น-BA62002

อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์ท็อป Countertop Basin

  • อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์ท็อป Countertop Basin แบบหลุมเดี่ยว พร้อมกับช่องใต้อ่างที่สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ำได้
  • วัสดุหินสังเคราะห์แบบแข็งแรงและไร้รอยต่อที่ช่วยตอบโจทย์การดูแลรักษาห้องน้ำได้เป็นอย่างดี